Litteratur liste

Zoence - the science of life ZOENCE / Science of Life
Discovering the Sacred Spaces of Your Life
- by Peter Dawkins (A5, paperback, 153pp). Samuel Weiser. 1998.
An Introduction to The Basic Principles and Practices of Zoence: a philosophy and science of living in harmony with ourselves and our environment, uniting heaven and earth. Explains chakras and life-giving energy systems in time and space, covering natural seasons, human chakras, landscape temples and how to work with them. "It is impossible to read this book without it enriching your life in some way." Frank Loftus.
Forlag: York Beach, ME :S. Weiser,c1998. ISBN 1578630428 alk. paper
Landskabstempler - Jordens helligsteder og engle - Af Søren Hauge
Visdom , 1. udgave, 2000 - ISBN 87-620-0001-2 - 256 sider , Indbundet - Pris 250,00 (Inkl. moms)- bestil
Jorden og dens kontinenter, verdens nationer, landskaber, byer og helligsteder sættes her i et nyt perspektiv. Bogen viser, hvordan alle levende væsener er templer indeni større templer i en livskæde, der strækker sig fra det mindste til det største. Undervejs sættes der særligt fokus på landskabsenglenes og naturåndernes rolle i den planetariske udvikling, og vi inviteres til et samarbejde med dem. Et landskabstempel er en energiformation i naturen, som udtrykker bestemte kvaliteter, der svarer til de syv menneskelige centre eller bevidsthedsniveauer. Naturens helligsteder og kraftpunkter er indbyrdes forbundne og danner landskabstempler, som er vogtet af engle og naturånder. Bogen er en spirituel vejledning til naturens indre skatkamre og de store og små templer, som findes overalt i verden. Den rummer en lang række praktiske anvisninger baseret på mange års arbejde med naturens helligsteder og engle. Den indeholder talrige illustrationer og kort over landskabstempler og har desuden 16 farvesider med billeder fra særligt udvalgte helligsteder. Som noget helt enestående bringer bogen farvebilleder, der gengiver nogle af de store landskabsengle i Jyllands hjerte.
Copenhagen
- by Peter Dawkins (A5 booklet, 8pp), Published by Gatekeeper Trust.
Landscape temple of the city of Copenhagen (Denmark)
price: £3.00
FRANCIS BACON - HERALD OF THE NEW AGE
by Peter Dawkins (FBRT 1997. Paperback, 124pp)
An Introduction to the genius and hidden nature of Sir Francis Bacon, and to his vast philanthropic work that is as relevant for mankind today as it was then. Francis Bacon, Father of the Rosicrucians. Celestial Timing - The Virgin Queen & the Rose Cross Knight. Shakespeare - The Sons of the Virgin. .
Stjerner, sten og stænger - Laumann Jørgensen - Arkæo-Astronomi i Danmark, Hernov 1994
Vestskoven - Et landskab under forvandling. 1982 - Laumann Jørgensen
Guide til det okkulte København - Bo Bomuld Harmilton-Wittendorff - Ekstea Bladets Forlag
Secret Geometry
The Ancient Secret of Flower of Life, vol I+II - Drunvalo Melcizedek