Kontaktperson

Til Solrosen Sjælland

Birgitte Rasmussen
Tlf 58 52 05 30
Mathiias Larsen
Tlf 25 31 81 44
E-mail:mathiias@larsen.ms
 
Ved betaling til SOLROSEN kan giro
konto 1199 6-001-3578 benyttes
   

Link

Peter Dawking
Søren Hauge
Engle side
Landskabstempler (Teosofisk forening)
Sindalgruppen

Andre Dansk kurser

Zoence introdutions kursus
Teosofisk Forening