Introduktion

Impuls og fællesskab

Solrosen er en impuls og et fællesskab, der har eksisteret siden slutningen af 1987 med følgende formål:
  1. At danne et kærlighedens fællesskab, der forbinder sig med solens og rosens åndelige betydning.
  2. At tjene Kristus i individuel, planetarisk og kosmisk forstand og dermed bidrage til at forberede hans komme.
  3. At arbejde udfra rosenkorsets visdom, som den idag udtrykker sig i forholdet til naturen, mennesket og det guddommelige.
Solrosen er fri og uafhængig af institutioner og gruppeforpligtelser. Den er en levende idé, en visdom, der virkeliggøres gennem omsorg og menneskelighed. Venskabets bånd er den lysende kæde, som gør arbejdet muligt. Åndelig vækst begynder i hjertet, vokser i sindet og fuldbyrdes i handling. Solrosen er et initiativ i den gode viljes netværk, der vokser fra hjertet, gennem indsigt ud i inspireret aktivitet. Vi får da de tre ledetråde kærlighed, erkendelse, tjeneste. Fællesskabet består af en kernegruppe og af kredse, også kaldt landskabstempelgrupper. Derudover gør Solrosen sig som impuls gældende i andre gruppedannelser.

Solmeditationer

En vigtig del af arbejdet består i at mødes i meditativt samvær, hvor solen er det samlende element. Det sker ved afholdelse af årets 8 solhøjtider eller ved fællesmeditationer, hvori det ældgamle solmantra, Gayatri, indgår som centralt element. Solrosen ønsker at inspirere andre eller nye grupper til at følge årskredsløbets solhøjtider i deres arbejdsrytme

Visdomsformidling

Solrosen formidler enten direkte eller indirekte en undervisning i den esoteriske lære, som den kommer til udtryk i forskellige visdomstraditioner. Det sker ikke altid med egne programmer og annonceringer, men også i samarbejde med andre grupper. Solrosen i Jylland og på Sjælland arrangerer med Peter Dawkins et udviklings- og træningsforløb i "Zoence", som udgør et centralt element i arbejdet.

Tempelarbejde

I Solrosen betragtes både mennesket og naturen som templer, der er bestemt til at udtrykke de iboende guddommelige muligheder. Denne forståelse omsættes til praksis gennem skabende ritualer, hvori sang, bevægelse, symboler, invokation, bøn og stilhed indgår. Det er et helt centralt anliggende for Solrosen at arbejde for genskabelsen af en hellig pagt mellem mennesket og naturen, mellem engle og mennesker. Foruden det individuelle tempelarbejde, som enhver udfører i sit eget liv, laver Solrosen aktiviteter i naturens landskabstempler, i byer og på hellige steder. Der udføres research og pilgrimsture og der arrangeres med mellemrum pilgrimsudflugter til større eller mindre landskabstempler. Her omsættes "Zoence" (livskunst, tempelvidenskab) i praksis i et bevidst samarbejde med engleriget.
SOLROSEN