Foredrag - workshop - kursus


Peter Dawkins

Peter Dawkins er uddannet arkitekt, født i England1945. Han er clairvoyant og bruger især denne evne til at samarbejde med engle- og devariget. Peter arrangerer pilgrimsrejser over det meste af verden og beskæftiger sig med personlig og planetarisk healing. Hans arbejde er stærkt inspireret af den vestlige visdomstradition, Rosenkreuzerimpulsen, White Eagle og Feng Shui. Peter er grundlægger af:
- Gatekeeper Trust som arrangerer pilgrimsrejser.
- Francis Bacon Research Trust som arbejder for at udbrede kendskabet til Francis Bacon og den Rosenkreuzeriske visdom
- Zoence Academi som arbejder med udbredelsen af forståelsen for landskabstempler og kunsten at leve i harmoni med sig selv, naturen og verden.

Zoence

Zoence er en videnskab skabt ud fra den vestlige visdomstradi-tion og passer således til den vestlige psyke og kultur, men er universelt gældende. Zoence kommer fra det græske ord Zoe som betyder "LIV". Zoence er således "livets videnskab".Den øger vores evne til at gøre os til kærlige sensitive mennesker, der er bevidste i vores relationer. Zoence kan defineres som kunsten at vide, hvornår vi skal gøre det rette, på rette sted, til rette tid og med den rette orientering. Igennem kendskabet til Zoence lærer vi at skabe sundhed, glæde, overflod og balance i vores liv og i vores omgivelser.