Pilgrimsarbejde på Sjælland

Landskabstempler, helligsteder, kraftcentre og energilinjer er begreber som efterhånden er ved at blive almindelig kendt og benyttet. Peter Dawkins, som bor i England, er en international anerkendt skikkelse og stor inspirationskilde indenfor udforskningen af Jordens energisystemer. Rent faktisk er det Peter selv, som i sin tid "opfandt" udtrykket landskabstempel for at beskrive, at der bag et hvert landskab findes et underliggende energimønster med tilhørende chakrapunkter og energilinjer. Dette energimønster er universelt og arketypisk, det er grundformen bag alle former i naturen inklusiv menneskekroppen. Selv vore huse, kirker og byer er skabt udfra denne grundform, enten bevidst eller som det oftest er tilfældet opstået ved en forening af menneskets intuitive sans og naturens påvirkning af mennesket. Ligesom ethvert menneske er unikt - vi er alle hver især specielle i vores udtryk og vores egenart - således er også et hvert landskabstempel unikt og helligt med sin helt egen karakter og udstråling.

Der er til et hvert landskabstempel knyttet omfattende hierarkier af "usynligt" liv. Vi kalder disse liv for elementaler, naturånder, engle og devaer. De er naturens arkitekter og håndværkere - de bygger alle former i kosmos - fra cellerne i vores krop til stjernerne på himlen. I landskabet er det deres opgave at skabe og vedligeholde naturens former, både de synlige ydre former og de mindre synlige som energilinier og chakrapunkter. Særligt store engle er knyttet til et landskabstempel med det store ansvar at opretholde alt liv knyttet til templet. Selvom disse store engle virker på et højt indre plan, hvor omgivelsernes ydre fysiske udseende ikke er afgørende, så har englene brug for at besøgende mennesker er bevidste om, at de træder ind i naturens helligdomme og nærmer sig stederne med respekt, glæde og taknemlighed. Mennesker kan bedst se, at et sted er helligt, hvis de ydre omgivelser afspejler dette. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan vi former landskabet omkring os - og hvordan vi færdes i det. Landskabstempelarbejde indebærer en bevidst henvendelse til og samarbejde med engleriget, for at vi sammen kan opnå det fælles mål: At genopdage landskabets helligsteder og energicentre, og at belive og heale disse, så at Jorden kan transformeres til en lysende planet.

Viden om landskabstempler har været kendt i tidligere epoker af menneskehedens historie, men har i de seneste århundreder været glemt. Siden 1960'erne har Peter Dawkins udført et stort pionerarbejde ved at genopdage landskabstemplerne og gøre opmærksom på deres eksistens. Han har udbredt kendskabet til, hvorledes man arbejder med dem for at heale og opløfte dem. I dag er mange mennesker over hele kloden involveret i dette arbejde. Når Peter Dawkins har været i stand til at genopdage landskabstemplerne, skyldes det først og fremmest hans medfødte clairvoyante evner.

At bevæge sig igennem et landskab fuldt bevidst for at heale og rense, og for at bære energi fra et kraftpunkt til et andet, kan sammenlignes med en pilgrimsfærd. For at være pilgrim på rette måde, må man forberede sig og uddanne sig. Det kræver øvelse at kunne åbne sig for naturen.

Malet af Anina Simon
Kirsebærbakken 13, 2830 Virum, Tlf 45 85 86 80

Vi er en lille gruppe "pilgrimme", der igennem nogle år har arbejdet med Sjællands energisystemer inspireret af Peter Dawkins. I foråret 2000 havde vi for første gang besøg af Peter her på Sjælland. Dette besøg har været en kilde til stor inspiration og megen glæde. Vi vil i denne artikel dele med læserne, hvad vi da og siden har oplevet. Fortælle om den dybe glæde og voksende forståelse af naturen og os selv, som er forbundet med vores arbejde. Når man åbner sig for naturen, åbner den sig tilsvarende og giver så megen indsigt, glæde og skønhed tilbage. Vi håber, at kunne give læseren et indtryk af dette. Men først lidt myter og sagn

Myter og sagn knyttet til Sjælland:

For rigtig at forstå Sjællands energimønster, vil vi kigge på nogle af de sagn og myter der er knyttet til Sjælland, for disse gemmer mange skjulte sandheder.

Sjællands fødsel kan spores tilbage til myten om den nordiske gudinde Gefion. Efter sigende forvandlede Gefion sine sønner til fire store okser (symboliserende de fire elementer eller de fire verdenshjørner), som blev spændt for ploven, så at hun på én nat kunne pløje hele Sjælland ud af den svenske muld. Således opstod øen Sjælland og søen Vänern. Symbolikken ø/sø og skål/skjold er tæt knyttet til Sjælland.

En anden myte fortæller om Kong Skjold, som var en af de første danske konger, der formåede at samle Sjælland og danerne til en enhed. Ifølge sagnet kom Kong Skjold som ganske spæd sejlende til Lejre i en tid, hvor danerne stod uden konge, og hvor kaos og ufred rådede. Han kom sejlende fra nord i et ubemandet skib og liggende på et kornsneg i et skjold. Da danerne fandt ham, forstod de straks, at han var sendt af guderne: De gjorde ham til deres konge og kaldte ham Skjold, for at han skulle blive som et værn for folket. Med tiden voksede han op til en vældig monark med Lejre som centrum for sit styre. Han var mild imod de svage, gavmild imod de trofaste, retfærdig i domme og hård imod fjender og de svigefulde. Efter hans død blev han bragt tilbage til skibet, hvor han blev lagt på sit skjold. Af sig selv sejlede skibet tilbage til gudernes rige mod nord.

I følge en tredje myte giftede Kong Skjold sig med Gefion, der således blev dronning over Sjælland.

Sjællands energisystemer:

Vi har sammen med Peter Dawkins indtil videre opdaget to energisystemer på Sjælland (og det må her tilføjes at sådanne opdagelser bygger på clairvoyante iagttagelser). Det første er Zodiakken, ja faktisk er er hele stjernehimlen genspejlet i Sjællands landskabstempel. Det andet er Livets Træ i Sjællands Hjertecenter.

Zodiakken - Dyrekredsen ligger som et hjul på Sjælland: København ligger i Tyrens sfære, Helsingør i Tvillingernes, osv (se billedet). Centrum for Zodiakken er Sjællands højeste punkt og øens Hjertecenter: Gyldenløves høj. Højen ligger midt i et stort naturskønt skovområde nord for Ringsted. Den ligger omgivet af høje bøgetræer, der lukker for udsynet. Når man står på højen, fornemmer man ikke, at man faktisk står på Sjællands højeste punkt. Den er tidligere blevet udbygget med en lille jordhøj, så højen bliver en smule højere, end naturen har skabt den. Symbolsk set er Gyldenløves høj højsæde for solkongen Kong Skjold. Kongen repræsenterer Sjællands Sjælsaspekt, han sidder jo også i Hjertet af Sjælland. Han er omgivet af de 12 Riddere af Det runde (Sjællandske) Bord svarende til Dyrekredsens 12 tegn. Dronning Gefion manifesterer Sjællands formaspekt: Hun skaber og beliver Zodiakken og får ved hjælp af sine fire sønner (de fire elementer) den til at rotere som et stort hjul på Sjælland.

Ved Gyldenløves høj har vi som sagt fundet et lille, men fuldstændigt "Livets Træ" . Det er i og omkring Livets Træ vi siden Peters besøg har arbejdet mest bl.a. med den nøjagtige geografiske placering af træet ti punkter.

Det er utroligt spændende at møde Livets Træ rent konkret manifesteret i naturen som faste punkter. Vi kan vandre i det - følge vejene - gø- re ophold ved punkterne - og opleve at vi samtidig går de samme veje inde i os selv, og at vi dermed tilbydes en måde at udvikle og bevidstgøre os på. Samtidig bærer vi, når vi som bevidste pilgrimme vandrer i naturen, energi med os fra sted til sted. Vi beliver dermed den vej vi går, og er så- ledes med til at heale naturen. Når vi færdes i naturen lyttende, sensitive og givende, oplever vi naturens gensvar som en stor åbenbaring af dens mange liv. En bevidst og intelligent udveksling finder sted mellem den og os.

Livets Træ stammer oprindelig fra Ægyptens gamle kulturer. Senere er det med Moses bragt til Israel, her har jøderne igennem flere tusinde år arbejdet med det og dets symboler. Det siges, at når Jesus for 2000 år siden sad og tegnede i sandet, var det Livets Træ, han konstruerede. Om det er korrekt, vides ikke; men ikke desto mindre vil man, når man går dybt i Fadervor se, at bønnen er opbygget omkring Livets Træ.

I Vesten tog bl.a. alkymisterne og andre åndeligt søgende Træet til sig, tilpassede det til den vestlige tradition og tankegang og udviklede det yderligere. Meget viden kunne skjules i Træets symbolik - viden som uindviede ikke måtte få kendskab til. Vi må jo ikke glemme, at vi befinder os i den periode i Vestens historie, hvor henrettelser pga. afvigende tro og mistanke om hekseri var meget udbredt. I dag har Livets Træ fået en renæssance. Mange har genopdaget Træets symbolik og dets rige anvendelsesmuligheder, når der bevidst arbejdes med åndelig udvikling. (For yderligere oplysninger om Livets Træ henvises til tidligere artikler i Nyt Aspekt).

(Klik på billedet, for at få det i større udgave)

Vores oplevelser i Livets Træ på Sjælland:

Vi har en gang om måneden besøgt Sjællands Hjerte. Aftenen forinden har vi hver især på et aftalt tidspunkt forberedt os meditativt til turen. Vores ture udgår altid fra Gyldenløves høj. Her mødes vi, mediterer på højen og giver Kongen en "gave" i taknemlighed over samarbejdet - en gylden rose skabt i en fælles tankeform. Bagefter deler vi, hvad vi har oplevet under meditationen og aftenens meditation. Kongen modtager vores gave forskelligt fra gang til gang, alt efter, hvad han ønsker at fortælle os. Først nu beslutter vi, hvor turen videre skal gå hen. Hver gang er Kongens sted præget af forskellige energier. En dag havde en hjemmeværnsgruppe et indvielsesritual på højen, og skoven var i ø- vrigt præget af stor aktivitet - det var dagen, hvor punktet "Handling" skulle endeligt fastlægges. En anden dag var hele området farvet af politihunde på træning - vogtere - vi fandt "Den hængte Mand" og punktet "Retfærdighed" den dag.

 

Vi forsøger så vidt muligt at bevæge os gennem skovene til fods og følge vejene i Livets Træ. Vi bevæger os med stor lydhørhed igennem landskabet. Vi møder på vores vej mange "porte", hvor energien skifter. Her gør vi ophold, registrerer, tilpasser og renser os i ydmyg respekt for naturen. Vi vandrer lyttende og åbne. Gradvis åbner naturen sin indre skønhed for os, de mange liv, deres forskellighed og deres samarbejde åbenbares for os i al deres storhed. Vi bliver ét med naturen og oplever en dyb forløsende glæde. En glæde som vi umiddelbart giver tilbage til naturen, for vi kan ikke andet. Efter hver tur skiftes vi til at skrive et referat, så vi altid kan finde tilbage til tidligere iagttagelser.

Hjertet (Sjælen) i Livets Træ kaldes også "Skønhed" (Solen). Her er Solkongen, Kong Skjold. En stor og majestætisk deva, iklædt gyldne og røde farver og siddende på et skjold, svæver over højen. Englen beliver jord og ild. Energi fra jorden på højen opsamles og løf- tes op som i en krone til velsignelse. Uden ophør strømmer energi fra hele Sjælland til højen for at blive opløftet og velsignet, og renset og højnet energi gives tilbage til jorden og fordeles til hele Sjælland. Gyldenløves høj er et meget gammelt helligt sted. Vi mennesker er slet ikke opmærksomme på den høje energi på stedet. Højen bruges, men den misbruges også. Vi kunne ønske os, at stedet blev renset og beplantet, så det kunne afspejle den høje energi, der hersker i den åndelige verden. Hvis højen fremtrådte som et smukt og helligt sted, ville vi mennesker også vise den ærbødighed og åbne op for højere energier - en udveksling mellem stedet og menneskene ville kunne finde sted.

Syd for hjertet er "Handling", stedet hvor personlighedens liv udfolder sig. "Handling" ligger lige syd for Skjoldnæsholm ved Gårdsø midt i et mylder af liv og aktivitet, omgivet af både sporvejsmuseet, golfbanen og godset. Punktet befinder sig i søen, og energien føles både let og kåd; her danser en engel rundt om sig selv, alt imens hun skifter form og ler til os. På dette sted hælder et pragtfuldt æbletræ ud over vandet, og man får lyst til at plukke og spise de søde æbler, hensat til dengang Adam og Eva spiste af Kundskabens træ i Paradisets have. Her i "Handling" mødes Adam i "Tanke" (Merkur) og Eva i "Attrå" (Venus) med slangen, som kommer fra "Kongedømme" (Jorden). Tæt ved æbletræet står et asketræ, symboliserende Yggdrasil, Livets Træ i Nordisk mytologi.

Sydligere endnu finder vi den hjerteformede Valsølille sø med øen, punktet er "Kongedømme". Her møder vi en stor deva - større end søen. Hun er Månedronningen Gefion, hun er iklædt grønt og sølv. Hun bærer en stor skål i sine hænder foran sit hjerte. Hun opsamler i skålen energi fra vandet, velsigner energien og sender den igen ud, renset og højnet til søen og dens omgivelser. Hun beliver vand og luft. Som tidligere omtalt symbolikken mellem skål og skjold (den omvendte skål) har stor betydning for Sjællands energistruktur.

Ved Mortenstrup sø nordøst for Skjoldnæsholm er "Tanke". Her hersker Merkur, han er underviseren. En stor engel i gule og gyldne farver og med en gul merkurhat svæver over stedet. Han tilbyder os at være vores vejleder. En vejleder vi tit og ofte har benyttet, når vi har været i tvivl om, hvilken vej vi skulle gå i Livets Træ. Han er drilsk og evigt foranderlig, men klog og vis.

Diametralt overfor "Tanke" mod vest finder vi " Attrå" ved Eilers eg. Her hersker Venus. For at komme til punktet, passerer man igennem en pragtfuld skov, hvor man i solskinsvejr har mulighed for at se Elverfolket danse i solstrålerne. Eilers eg, omgivet af ni store sten, er en amerikansk eg gennemstrømmet af en stærk opadgående og nedadgående energi. Der er en rytmisk impuls tilstede - tålmodig og livgivende. Her findes ingen grænser mellem godt og ondt; det er et godt sted at udvikle sin skelneevne og gøre rejser ind i andre virkeligheder og dimensioner.

På vejen fra "Tanke" (Merkur) mod "Retfærdighed" (Mars) møder vi et højt kraftfuldt bøgetræ, enligt og majestætisk er det efterladt ved stien. Meget smukt at se står det på en bakke med udsyn udover Hjortsø og et ryddet område med nyplantninger. En udsigtsbænk er placeret tæt ved. Træet har form som en nøgen mand, der hænger i sine udstrakte ben. Er dette en tilfældighed? Smukt er det at skue, man kommer straks til at tænke på tarotkort XII "Den hængte Mand", vejen mellem Merkur og Mars. Længere fremme i Ravnsholte skov findes et højdedrag, stiger man herop og beskuer den fremtrædende himmelhvælving, fornemmer man styrken fra Mars.

Ganske kort om de tre næste punkter. Diametralt overfor "Retfærdighed" finder vi punktet "Barmhjertighed" (Jupiter) ved Glostrup sø. Ved Valborup skovs østlige begrænsning er punktet "Forståelse" (Stjernerne). Ved Højvældsgård finder vi punktet "Visdom" (Zodiakken). Disse punkter har vi endnu til gode at udforske nærmere.

Endelig i Storskov ved Elverdamsåen er punktet "Krone" (Livet). Stedet har indtil sidste år været skjult og dækket af granskov, men ved de kraftige efterårsstorme vi har haft, blev en stor lysning åbenbaret. Stedet trænger stærkt til at blive helligholdt og velsignet gennem omsorg og en kærlig hånd.

Pilgrimsarbejde:

Arbejdet med Sjællands landskabstempler er endnu i sin vorden, men allerede nu har en helt ny verden åbenbaret sig. Igennem vores arbejde, har vi oplevet, at vi ved at beskæftige os med jordens energicentre kommer i dyb kontakt med vort indre, således at en bevidsthedsudvidelse og transformation muliggøres. Når vi bevæger os gennem landskabet som pilgrimme, oplever vi en dyb ærbødighed for og samhørighed med naturen. Vi oplever den store betydning vores arbejde har, da naturen altid responderer på vores kærlighed. Det er et meget vigtigt arbejde, som er med til at rense og højne Moder Jord. Må mange flere mennesker over hele kloden føle sig tiltrukket af det og blive aktive deltagere. Enhedsfølelse, glæde og selvindsigt er nogle af de mange gaver, som arbejdet giver.