RESCUE WORK

et healings- og tjenestearbejde

Her ved overgangen til den ny tid, hvor Jorden står overfor sin opstandelse og vi med den, er der mulighed for med meget stor effekt at udføre et helt specielt healings- og befrielsesarbejde kaldet Rescue Work. I dette skift mellem to tidsaldre bliver vi fra universets side givet en stor chance for at rense ud i det gamle, så vi bedre kan åbne os for det nye. Denne mulighed er specielt stor de næste tyve år, hvorefter universet nedtoner energien igen.

Rescue work er et healings- og meditationsarbejde, som arbejder på at frisætte jordbundne bevidstheder. Hvad vil det sige at være jordbunden? At være jordbunden er en bevidsthedstilstand, forstået på den måde, at man kan være jordbunden efter døden som sjæl, men man kan også være jordbunden, mens man lever i det fysiske. Vores bevidsthed fungerer som en radiomodtager, og alt efter, hvad vi stiller ind på, kommer det til udtryk i vores liv. Da mange ikke kan se den åndelige verden og i dagligdagen ?stiller ind? på materielle værdier, mistes kontakten til sjælens lys. Så længe vi er levende og har et fysisk liv, har vi et fællesskab med andre og kan hjælpes af vores omgivelser. Men hvis vi dør uden at være bevidste om vores sjæls lys, bliver vi helt alene og kan fare vild i mørket. Hvis vores familie og venner heller ikke tror på et liv efter døden, opstår tanken om at yde hjælp til den døde slet ikke, fordi den døde i de efterladtes verden er død og dermed ikke-eksisterende. Man kan sige, at det at være jordbunden handler om at have en så materialistisk bevidsthed, at tanken eller troen på det spirituelle ikke eksisterer

Der er mange andre årsager til at vores bevidsthed bliver fanget og holdt fast i den materialistiske verden. Vores bevidsthed kan blive forført af andre jordbundne sjæle eller blive udsat for så alvorlige chok og traumer, at vores energisystem fastfryses og mister kontakten til sjælens lys. Også dyb sorg og angst samt ekstreme følelser kan føre til denne tilstand. Mange mennesker på jorden bliver i dag udsat for tortur, krig og hjernevask gennem diktaturers dogmatiske lære. En så grov behandling kan fjerne dem fra deres indre lys og føre til tilstanden ?jordbundethed?. Disse sidste eksempler er særlig tragiske, da de kan binde hele befolkningsgrupper. Og de er ikke mindst tragiske ud fra den indre viden, at vi er éen stor familie, og hvad der sker for den ene, sker for os alle.

Rescue Work er ikke kun vigtig for den enkelte sjæls skyld, men også fordi disse sjæle meget ofte griber forstyrrende ind i levende menneskers liv. Af og til i en så ekstrem grad at de ligefrem besætter det. I mindre ekstreme tilfælde kan de forstærke negative tilstande fx øge alkoholikerens trang til alkohol. Også huse og steder på jorden kan besættes, som vi har set eksempler på i ?Åndernes Magt?. Når jordbundne sjæle huserer, forstyrres energien på stedet, og de virker forstyrrende på de mennesker, som færdes der. Den verden de jordbundne sjæle lever i, er meget tæt på vores fysiske liv men uden kontakt til det guddommelige lys. Disse sjæle føler sig alene og forladte, og da vores verden er den eneste de kan se, søger de at skabe kontakt til os. Alle kan blive hjulpet op i lyset til deres sjæl, men det kræver, at man beder om hjælp til det, fordi det guddommelige lys kun må yde hjælp til dem, der udtaler et ønske om det. Da den jordbundne sjæl i sin bevidsthed ikke rummer tanken om et guddommeligt lys, opstår tanken om at bede om hjælp ikke. De eneste, som den jordbundne sjæl derfor kan kontakte og bede om hjælp, er os som stadig er i live. Vi kan hjælpe dem ved at vise dem lyset og opfordre dem til at søge det.

Peter Dawkins kommer til København og holder kursus i Rescue Work den 31. August/1. September 2002. For yderligere informationer om kurset kontakt Birgitte Rasmussen: email b.h.rasmussen@mail.dk tlf. 58520530

Når man har fået forståelse for denne ulykkelige tilstand, som jordbundethed er, kan medfølelsen i hjertet vækkes, og behovet for at hjælpe opstår. Det er det, som Rescue Work handler om

Vi er en gruppe, der regelmæssigt laver Rescue Work. Velvidende at Rescue Work kan udføres på mange forskellige måder, vil vi her beskrive den måde, som vi gør det på, og som er inspireret af Peter Dawkins.

Når vi kommer, er rummet renset og forberedt til meditationen. Det første vi gør er at rense os med røgelse, lys og vand, for at vi så rent som det er muligt for os kan fordybe os i arbejdet. Centeret for meditationen er en mandala. Mandalaen kan sammenlignes med det indianske medicinhjul, budhisternes livshjul eller Tarotkortenes lykke/skæbnehjul. Den bygges op omkring et stort centerlys med otte mindre lys omkring sig. Lysene symboliserer en livscyklus, hvor hvert lys står for et af de følgende ord; fødsel ? dedikation ? løftet ? forening ? glæde ? forvandling ? fuldbyrdelse ? fred. Vi bruger meget tid på at opbygge mandalaen ved at pynte med symboler og blomster ved hvert af de otte lys. Det giver beskyttelse og hjælper os med at knytte forbindelsen til de indre verdener. Mandalaen er det ydre symbol på den lyssøjle, som vi arbejder med i meditaitonen.

Meditationen starter med, at vi tænder lysene og påkalder de engle, der hører til hvert lys. Meditationen er guidet, og vi bliver ført op til det højeste, hvorfra vi som gruppe skaber en lyssøjle. Bevidsthedsmæssigt går vi gennem denne lyssøjle ned til de mørke astrale verdener. Vi bringer Guds kærlighed og lys med ned og tilbyder det til dem, vi møder. Hvis de tager imod kærligheden, føres de ind i lyset og stiger op gennem lyssøjlen. Derved løsnes de fra deres jordbundne tilstand og befries.

Efter meditationen opløser vi mandalaen. Centerlyset i mandalaen lader vi brænde, så arbejdet kan fortsætte på de indre planer. Vi renser os endnu engang for at sikre os, at der ikke hænger noget astralt væsen fast i vores aura, da det er en risiko for dem der udfører Rescue Work.

Den måde vi udfører Rescue Work på er inspireret af Peter Dawkins. Peter Dawkins er en internationalt kendt forfatter og foredragsholder, som underviser i den vestlige visdomstradition og Zoence. Han er en af pionererne inden for genopdagelsen af landskabstempler samt i healing af mennesker og Jorden gennem geomantisk pilgrimsarbejde. Peter Dawkins har grundlagt Zoence Academy. Zoence er en altomfattende livsfilosofi baseret på Vestens visdomstraditioner kombineret med nye opdagelser og indsigter fra den moderne verden. Peter Dawkins har undervist i Zoence og ledet pilgrimsrejser og workshops siden 1980.